Kurs-översikt
Kursöversikt: Undersökningar

Många människor går igenom livet på ett ganska planlöst sätt, och söker efter idéer som ska förklara varför deras projekt förbättras eller försämras, varför de är framgångsrika eller varför de inte är det. Gissningar och ”aningar” är inte särskilt pålitliga. Och utan kunskapen om hur man faktiskt undersöker situationer, bra eller dåliga, och få riktiga fakta, sätts en person på drift i ett hav av icke utvärderade data.

Riktig undersökning är faktiskt en sällsynt vara. Människans tendens inom områden som hon inte förstår, är att acceptera den förklaring som erbjuds först, oberoende av hur bristfällig den är. Följaktligen hade inte undersökningsteknologi egentligen blivit använd eller förfinats. Emellertid gjorde L. Ron Hubbard ett genombrott inom ämnet logik och resonerande som ledde till att han utvecklade det första verkligt effektiva sättet att söka efter och genomgående hitta de faktiska orsakerna till saker och ting.

Att veta hur man undersöker ger en kraften att navigera igenom slumpmässiga fakta och åsikter och komma fram med de verkliga orsakerna bakom framgång och misslyckande inom livets alla aspekter. Genom att verkligen ta reda på varför saker är som de är kan man därför rätta till och förbättra en situation – alla situationer. Det här är en ovärderlig teknologi för människor från alla samhällsskikt.

Börja nu >>