Kurs-översikt
Kursöversikt: Integritet och ärlighet

Vad är det som gör att människor blir tillbakadragna och inte deltar i livet? Ett sorglöst barn växer upp till en tillbakadragen och försiktig tonåring. En framgångsrik karriärkvinna lämnar det ena förhållandet efter det andra och plågas av bristande självaktning. En pensionär ångrar de val han gjort när han ser tillbaka på sitt liv.

Det finns en orsak till alla dessa välbekanta situationer. Det är inte så att ’det bara händer’ eller att det beror på ödet. L. Ron Hubbard samlade ihop en ofantlig mängd forskningsdata som direkt riktar sig till och löser den underliggande orsaken till att man drar sig tillbaka från andra och att man förlorar sin integritet.

Han har utvecklat en exakt metod så att man kan hjälpa människor att återfå sin känsla av ärlighet och egenvärde. Människor behöver inte hindras från att engagera sig i nuet på grund av brustna drömmar och ånger över det förflutna.

Det finns en faktisk mekanism som gör att människor drar sig tillbaka från relationer, från familjer, grupper och, faktiskt, från sina drömmar.

Och sådana tillstånd kan åtgärdas. I det här häftet och den tillhörande kursen kommer du att upptäcka hur du kan hjälpa andra så att de återfår sin integritet – och sin entusiasm för livet. Det är en ny syn på ett gammalt problem och det innebär att du inte längre behöver sitta vid sidan av och hjälplöst observera andras vånda och kval. Du kommer i stället att ha verktyg i din hand som helt löser dessa svåra problem.

Börja nu >>