Kurs-översikt
Kursöversikt: Kommunikation

L. Ron Hubbard skrev: ”En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera.” Och kommunikation är en sida av livet som han verkligen utforskade mycket omsorgsfullt. Till sist hade han skrivit hundratusentals ord om detta väsentliga ämne. Det är mycket viktigt att behärska kommunikation inom alla områden av mänsklig växelverkan. Faktum är att när det kommer till kritan, är kommunikation den enda aktivitet som alla människor har gemensamt, på alla nivåer.

Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är absolut nödvändig för framgång inom varje strävan.

I det här häftet får man reda på vad bra kommunikation består av och hur man känner igen dålig kommunikation, vilka beståndsdelarna i kommunikation är och hur man använder dem, och hur det kommer sig att mer kommunikation, inte mindre, ger en människa större frihet.

I denna kurs och motsvarande häfte finns också en mängd övningar som L. Ron Hubbard utvecklade för att förbättra en persons kommunikationsnivå och som har stor praktisk tillämpning i livet. En grundlig förståelse av dessa data kommer att förse en med verktyg som man kan använda för all framtid.

Börja nu >>