• user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_20.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 88 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_21.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 312 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_21.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 248 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_21.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 12307 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Disk full (/tmp/#sql_1786_21.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='no' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'www_volunteerministers_org' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/block/block.module on line 433.
Kursoversikt
Oversikt: Assister for sykdommer og skader

Av og til skader folk seg i dagliglivet. Menneskekroppen er utsatt for sykdom, skader og forskjellige uhell av tilfeldig eller tilsiktet art.

Fra tidenes morgen har religioner forsøkt å avhjelpe menneskers fysiske lidelser. Metodene har variert fra bønn til håndspåleggelse, og mye overtro oppstod for å forklare at disse metodene nå og da var effektive. Likevel har det vært vanlig å tro at ånden kan ha en helbredende virkning på kroppen, uansett hvilken metode som har blitt brukt.

I dag behandler legevitenskapen kroppen når det er noe galt med den. Men den overser nesten totalt forholdet det åndelige vesenet har til kroppen sin, og den virkningen førstnevnte har på sistnevnte.

Faktum er at etter enhver nødvendig medisinsk behandling, har individet selv en enorm kapasitet til å påvirke kroppen og dens velvære eller mangel på samme.

L. Ron Hubbard utviklet tallrike måter å anvende sine oppdagelser på for å håndtere de mentale og åndelige aspektene av en persons fysiske vanskeligheter. Og etter som det oppstod flere og flere teknikker, kom en ny samling av teknologi i bruk, kalt «assister».

De måtene assister kan anvendes på, er nesten ubegrenset. De hjelper alltid, og har ofte mirakuløse resultater. I dag finnes det en bred vifte av assister til en lang rekke lidelser, og dette kurset med tilhørende hefte inneholder flere av de mest grunnleggende og mest brukte.

Start nå >>