user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1441247323) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

Kurset Den emosjonelle toneskalaen

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted».
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Toneskalaen» til avsnittet «Karakteristika på Toneskalaen».
Ikke ferdig
4. Essay: Hva er Toneskalaen?
Ikke ferdig
5. Les: artikkelen fra overskriften «Den fullstendige Toneskalaen» til nederst på side 13.
Ikke ferdig
6. Oppgave beskrivelse: Øv deg på obnose. Se deg omkring i omgivelsene og øv deg på å se hva som er der. Legg merke til ting som er klart synlige. Ikke la noen antakelse komme inn i observasjonen din. Fortsett å øve på obnose inntil du er sikker på at du kan gjøre det uten å legge til noen antakelser.
Ikke ferdig
7. Essay: Hvordan kan man bruke obnose til å forbedre en umiddelbar situasjon?
Ikke ferdig
8. Oppgave beskrivelse: Finn tonenivået til forskjellige folk. Gå til et sted der det finnes mange mennesker. Velg ut en person, og legg merke til hans eller hennes tonenivå. Gjør dette igjen og igjen med forskjellige mennesker. Observer mennesker som snakker sammen eller som holder på med en aktivitet, og legg merke til tonenivået deres. Fortsett å gjøre dette inntil du er sikker på at du kan finne tonenivået til folk ved å observere dem. (Fortell imidlertid ikke menneskene du observerte hvilket tonenivå du tror de befinner seg på.)
Ikke ferdig
9. Les: artikkelen «Hubbards kart til evaluering av mennesker».
Ikke ferdig
10. Essay: Hvordan kan man bruke Hubbards kart til evaluering av mennesker til å forutsi en persons atferd?
Ikke ferdig
11. Oppgave beskrivelse: Ved å bruke Hubbards kart til evaluering av mennesker, vurder fem mennesker du kjenner, og fastslå det kroniske tonenivået for hver av dem. (Ikke fortell personen det du avgjorde at tonenivået hans var.)
Ikke ferdig
12. Essay: Hva indikerer nivåene under 0,05 på Toneskalaen om en person som befinner seg på et av dem?
Ikke ferdig
13. Essay: Hvordan kan man bruke emosjon til å heve en person på Toneskalaen?
Ikke ferdig
14. Oppgave beskrivelse: Øv deg på å finne folks tonenivå ved å innlede en samtale med dem. Ta en skriveplate og papir, og intervju folk på gaten. Still dem noen prøvespørsmål, slik som: «Hva er det mest påfallende ved meg?», «Når klippet du håret sist?», «Tror du at folk arbeider like mye nå som for 50 år siden?» Andre spørsmål av lignende natur kan brukes for å få en respons fra personen. Fastslå personens tonenivå ut fra reaksjonen hans. Finnes det en sosial tone som ligger over hans kroniske tone? Gjenta intervjuet med andre mennesker, og legg merke til personens tonenivå hver gang. Fortsett med dette til du kan gå bort til hvem som helst, innlede en samtale med vedkommende og fastslå det kroniske tonenivået. (Viktig merknad: Ikke fortell personen hvilket tonenivå du observerte at han lå på, og ikke evaluer tonenivået hans for ham.)
Ikke ferdig
15. Oppgave beskrivelse: Når du er sikker med hensyn til øvelse 14, intervju flere mennesker. Intervju minst 15 personer. Med de første fem legger du deg på deres tone så snart du har funnet den. Med de neste fem går du under deres kroniske tone og ser hva som skjer. For de siste fem legger du deg på en høyere tone enn deres. Skriv ned hva du observerte ved å gjøre dette. Øv på dette med flere mennesker til du er sikker på at du kan finne en persons tonenivå og legge deg på det samme nivået, gå under det eller anta en tone over det.
Ikke ferdig
16. Les: avsnittet «En toneskalatest».
Ikke ferdig
17. Oppgave beskrivelse: Utfør en to-minutters-psykometri på en person. Innled en samtale med en person, og fastslå hvilket tonenivå personen reagerer på ved å bruke teknikken gitt i heftet. Gjenta dette med andre mennesker til du er sikker på at du kan finne ut hvilket tonenivå en person vil reagere på.
Ikke ferdig
18. Oppgave beskrivelse: Øv deg på å heve en persons tonenivå. Innled en samtale med en person. Når du har fastslått tonenivået hans, anta en tone som ligger en halv til en hel tone over hans. Legg merke til hva som skjer med tonenivået hans. Gjenta dette med andre mennesker til du er sikker på at du kan heve en person på Toneskalaen.
Ikke ferdig
Slutt på kurs