user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1444412634) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted».
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Public relations».
Ikke ferdig
4. Essay: Hva er public relations?
Ikke ferdig
5. Les: artikkelen «Den manglende bestanddelen».
Ikke ferdig
6. Essay: Hva var den manglende bestanddelen i tidligere studier av public relations?
Ikke ferdig
7. Les: artikkelen «Publikum».
Ikke ferdig
8. Essay: Hva er et publikum?
Ikke ferdig
9. Oppgave beskrivelse: Se deg omkring i omgivelsene dine, og list opp så mange forskjellige typer «publikum» som mulig. Gjør dette inntil du er sikker på at du korrekt kan identifisere forskjellige typer publikum som ville få et separat PR-budskap.
Ikke ferdig
10. Les: artikkelen «Spørreundersøkelser».
Ikke ferdig
11. Essay: Hvordan kan man bruke spørreundersøkelser i PR?
Ikke ferdig
12. Essay: Hvordan tabulerer man en spørreundersøkelse?
Ikke ferdig
13. Oppgave beskrivelse: Velg en spesiell gruppe eller et spesielt publikum i et område eller en aktivitet som du har en viss fortrolighet med. Foreta en spørreundersøkelse på denne gruppen eller dette publikummet for å fastslå deres realitet angående et emne.
Ikke ferdig
14. Oppgave beskrivelse: Tabuler svarene på spørreundersøkelsen som du gjorde i den foregående øvelsen, ved å bruke dataene i denne artikkelen om tabulering av svar på undersøkelser.
Ikke ferdig
15. Les: artikkelen «Hvordan håndtere rykter og hviskekampanjer».
Ikke ferdig
16. Essay: Hva er «svart propaganda»?
Ikke ferdig
17. Essay: Hvordan håndterer man «svart propaganda»?
Ikke ferdig
18. Oppgave beskrivelse: Skriv ned et eksempel du selv har observert eller erfart på Loven om det utelatte datum: «DER DET IKKE ER NOEN DATA TILGJENGELIG, VIL FOLK FINNE DEM OPP.» Nevn deretter spesifikke måter som personen eller personene involvert kunne håndtere situasjonen på ved å bruke dataene om PR som er dekket i dette heftet. Gjenta dette så mange ganger som det er nødvendig, inntil du er sikker på at du korrekt kan observere eksempler på Loven om det utelatte datumet, og vet hvordan du skal håndtere dem ved hjelp av PR-teknologi.
Ikke ferdig
19. Les: artikkelen «Å forbedre mellommenneskelige forhold».
Ikke ferdig
20. Essay: Hva vil «gode manerer» si?
Ikke ferdig
21. Oppgave beskrivelse: Finn en rekke lokale ritualer som i ditt område anses som korrekt oppførsel, og som bør etterfølges for å ha «gode manerer».
Ikke ferdig
22. Oppgave beskrivelse: Gå ut og praktiser «gode manerer» ved bare å ta hensyn til punktene nedenfor. Gjør dette inntil du kan praktisere gode manerer med sikkerhet.
  1. Folks betydning
  2. Toveiskommunikasjonssyklus
  3. Lokale ritualer som anses som korrekt oppførsel
Ikke ferdig
Slutt på kurs