user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1422512384) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted».
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Hva er kommunikasjon?»
Ikke ferdig
4. Essay: Hva er kommunikasjon?
Ikke ferdig
5. Oppgave beskrivelse: Se deg omkring, og observer eksempler på forskjellige deler av kommunikasjon. Legg merke til hvilke deler som brukes og hvilke som ikke brukes i samtaler du observerer (inkludert intensjon, oppmerksomhet, duplisering, forståelse, og hvorvidt de involverte personene faktisk er kildepunkt eller mottakspunkt). Forsett å observere kommunikasjoner rundt deg til du lett kan identifisere de forskjellige delene av kommunikasjon, og identifisere enhver del som er fraværende eller ikke brukes riktig.
Ikke ferdig
6. Les: artikkelen «Faktorer i kommunikasjon».
Ikke ferdig
7. Essay: Hvordan forholder intensjon og oppmerksomhet seg til vellykket kommunikasjon?
Ikke ferdig
8. Oppgave beskrivelse: Legg merke til anerkjennelser i kommunikasjon. Observer to mennesker som snakker sammen, og legg spesielt merke til bruken av anerkjennelse hos hver person. Legg også merke til enhver mangel på anerkjennelse. Hvilke forskjeller observerer du i kommunikasjonen når anerkjennelse er til stede, sammenlignet med når den ikke er til stede?
Ikke ferdig
9. Essay: Hva er duplisering, og hvorfor er det viktig i kommunikasjon?
Ikke ferdig
10. Essay: Hva er kommunikasjonssyklusen?
Ikke ferdig
11. Essay: Hva har anerkjennelse med kommunikasjonssyklusen å gjøre?
Ikke ferdig
12. Les: artikkelen «Toveiskommunikasjon».
Ikke ferdig
13. Essay: Hva er Toveiskommunikasjon?
Ikke ferdig
14. Oppgave beskrivelse: Observer toveiskommunikasjon mellom to mennesker i dine umiddelbare omgivelser. Legg merke til om kommunikasjonen går friksjonsfritt eller ikke, og observer de forskjellige bestanddelene i god kommunikasjon eller fraværet av dem. Observer andre toveiskommunikasjonssykluser og gjenta denne samme øvelsen.
Ikke ferdig
15. Les: artikkelen «Kommunikasjonstreningsdriller».
Ikke ferdig
16. Essay: Hva er TR-er, og hva har de med kommunikasjon å gjøre?
Ikke ferdig
17. Les: artikkelen «Coaching».
Ikke ferdig
18. Essay: Hva er en coach?
Ikke ferdig
19. Oppgave beskrivelse: Gjør hver av TR-ene. Jobb sammen med en annen person som partner, og gjør drillene fra nummer: TR 0 Være der. Gjør hver drill nøyaktig slik det er beskrevet i dette heftet, med riktig bruk av coaching, til både du og din partner fullfører og får godkjent hver drill. Før du begynner med nummer: TR 1, få fatt i et eksemplar av boken «Alice i eventyrland», fordi du trenge den for å gjøre denne drillen og noen av de senere drillene.
  1. Nummer: TR 0 Være der
  2. Nummer: TR 0 Konfrontering
  3. Nummer: TR 0 Bullbait
  4. Nummer: TR 1
  5. Nummer: TR 2
  6. Nummer: TR 2 ½
  7. Nummer: TR 3
Ikke ferdig
20. Les: Nummer: TR 4
Ikke ferdig
21. Essay: Hvorfor er det viktig å kunne håndtere originasjoner?
Ikke ferdig
22. Oppgave beskrivelse: Nummer: TR 4
Ikke ferdig
23. Les:
Ikke ferdig
Slutt på kurs