user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1436036562) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted».
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Organisering».
Ikke ferdig
4. Essay: Hva betyr «organisering»?
Ikke ferdig
5. Oppgave beskrivelse: Skriv ned noe du vil oppnå; for eksempel en ren bil, en liten hage som er beplantet, et rom i huset som er malt, osv. Dette bør være noe som du kan gjøre nå og på relativt kort tid. Lag så en liste over de handlingene som må gjøres for at denne handlingen skal bli endelig fullført. Gjenta det ovenstående to ganger til for forskjellige ting du ønsker å oppnå.
Ikke ferdig
6. Oppgave beskrivelse: Ta en av listene du skrev i den foregående øvelsen og utfør faktisk disse trinnene til handlingen er fullført.
Ikke ferdig
7. Les: artikkelen «Grunnleggende organisasjon».
Ikke ferdig
8. Essay: Hva er en organiseringstavle?
Ikke ferdig
9. Oppgave beskrivelse: Skriv ned et produkt til en organisasjon eller aktivitet som du har litt kjennskap til. Skriv så ned hvordan dette produktet utveksles innenfor eller utenfor organisasjonen eller aktiviteten.
Ikke ferdig
10. Essay: Hva er forholdet mellom postene og partiklene til en organisasjon?
Ikke ferdig
11. Oppgave beskrivelse: Gjør de følgende trinnene:
 1. Skriv ned navnet til en post eller jobb som du har litt kjennskap til.
 2. Skriv ned partikkelen eller partiklene som denne posten eller jobben håndterer.
 3. Skriv ned hvordan partikkelen/partiklene du listet opp under (b) vil bli forandret av en person som har denne jobben eller posten.
 4. Gjenta trinn (a) til (c) for to andre eksempler på poster eller jobber.
Ikke ferdig
12. Les: artikkelen «Organisering og hatter» til avsnittet som heter «Organisering».
Ikke ferdig
13. Essay: Hva er en hatt?
Ikke ferdig
14. Essay: Hvorfor er det nødvendig for en terminal i en organisasjon å ha en hatt og kjenne den?
Ikke ferdig
15. Oppgave beskrivelse: Beskriv kort din egen hatt, og skriv ned dens produkt(er). Gjenta disse to trinnene ti ganger til for andre hatter i organisasjoner eller aktiviteter som du har litt kjennskap til.
Ikke ferdig
16. Oppgave beskrivelse: Skriv ned en liste for en av hattene som du nevnte i den forrige øvelsen, med innhold som ville være inkludert i en pakke av materialer som vil lære en person handlingene om å frembringe jobbens produkt. Gjør dette for en annen hatt fra den samme listen.
Ikke ferdig
17. Les: avsnittet «Organisering».
Ikke ferdig
18. Essay: Hvorfor starter man fra sluttproduktet når man organiserer en aktivitet?
Ikke ferdig
19. Essay: Hvordan blir man i stand til å organisere noe hvis man utarbeider de mindre produktene til hovedproduktet?
Ikke ferdig
20. Oppgave beskrivelse: Gjør de følgende trinnene:
 1. Utarbeid og skriv ned sluttproduktet til en organisasjon, en del av en organisasjon eller en aktivitet som du har litt kjennskap til.
 2. Finn ut og skriv en liste over de mindre produktene, tidligere i rekkefølgen enn sluttproduktet, ved å arbeide deg bakover i rekkefølgen.
 3. Skriv ned hvordan du vil plassere postene for å få kommandokanaler.
 4. Gjenta trinn (a) til (c) for to andre organisasjoner eller aktiviteter du har litt kjennskap til eller kunnskap om.
Ikke ferdig
21. Oppgave beskrivelse: Skriv ned navnet til en aktivitet, organisasjon eller del av en organisasjon som du har observert eller vært del av, og som trengte å justere strømmene sine. Tegn opp så godt du kan hva de eksisterende strømmene er. Tegn så opp hvordan de burde justeres for å forbedre dens organisasjon og produksjon.
Ikke ferdig
22. Oppgave beskrivelse: Velg et av de mindre produktene som du listet opp i nr. 21 ovenfor. Skriv ned for deg selv tre eksempler på funksjonene og handlingene som ville bli gjort for å frembinge det mindre produktet. Gjenta dette for to andre mindre produkter.
Ikke ferdig
23. Les: artikkelen «Organiseringstavle» inklusive «Sju divisjoners organiseringstavle»
Ikke ferdig
24. Essay: Hva er forholdet mellom en divisjon og et departement?
Ikke ferdig
25. Essay: Hva vil skje hvis en organisasjon eller individer har en eller flere divisjoner som ikke fungerer?
Ikke ferdig
26. Oppgave beskrivelse: Med dataene i de tidligere praktiske øvelsene, utarbeid organisasjonens eller aktivitetens Produksjonsdivisjon. Bruk materialene i dette heftet som referanse for å utføre trinnene som er nødvendige for å gjøre dette. Lag en skisse av Produksjonsdivisjonen som viser de forskjellige postene med navn.
Ikke ferdig
27. Oppgave beskrivelse: Skriv ned et realistisk eksempel på en handling du kunne gjøre som ville være en del av Kommunikasjonsdivisjonen i en organisasjon eller aktivitet. Gjenta dette for hver av de resterende seks divisjonene: Disseminering, Økonomi, Produksjon, Kvalifikasjoner, Publikum og Ledelse.
Ikke ferdig
28. Les: artikkelen «Organisering og moral».
Ikke ferdig
29. Oppgave beskrivelse: Få fatt i et stort ark, eller teip sammen flere ark for å lage et større ark. Ved å bruke den sjudivisjoners organiseringstavlen som er gitt i dette heftet, skisser et omriss av en tjueen-departementers organiseringstavle. Gjør dette på følgende måte:
 1. Legg papiret på en flat overflate slik at langsiden ligger fra venstre mot høyre foran deg.
 2. Tegn vertikale skillelinjer for de sju divisjonene. Bruk hele bredden av arket, bortsett fra en liten marg på hver side. Hver divisjon skal være omtrent like bred, jevnt fordelt over hele arket. Tegn horisontale linjer på tvers øverst og nederst på de vertikale linjene som du har tegnet. La det være omtrent tretten centimeter klaring øverst på arket.
 3. Tegn tre departementer for hver divisjon, hvert departement med omtrent samme bredde.
 4. Skriv inn navnene på divisjonene og departementene øverst på hvert av dem på skissen. Forsett til neste øvelse.
Ikke ferdig
30. Oppgave beskrivelse: Som den siste øvelsen, utarbeid en tjueen-departementers orgtavle for ditt eget liv. For å gjøre dette bruker du skissen av en tjueen-departementers orgtavle som du tegnet i den foregående øvelsen, og sju-divisjons organiseringstavlen. Sammenlign livet ditt med funksjonene til divisjonene og departementene for å finne dem som mangler. Ta funksjonene som er gitt for Departement 1, og avgjør hvilke som blir utført i livet ditt og hvilke som ikke blir utført. Der hvor du finner noe som mangler (som ikke blir utført i livet ditt), skriv det ned i kolonnen for Departement 1 på orgtavleskissen din. Gå så videre til neste departement. Forsett på denne måten inntil du har analysert livet ditt mot hele organiseringstavlen. Utnytt det du har funnet i denne analysen til å få inn de manglende funksjonene og departementene i livet ditt.
Ikke ferdig
Slutt på kurs