user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1464535127) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted».
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Undersøkelser og bruken av den».
Ikke ferdig
4. Essay: Hvordan «trekker man i en tråd?»
Ikke ferdig
5. Oppgave beskrivelse: Bruk en avis eller et nyhetsmagasin, og finn to data som du ikke forstår. Skriv deretter ned det spørsmålet som du vil stille for å klare opp uoverensstemmelsen. Gjenta dette fem ganger.
Ikke ferdig
6. Les: artikkelen «Logikk».
Ikke ferdig
7. Essay: Hva er logikk
Ikke ferdig
8. Essay: Hva er et utepunkt?
Ikke ferdig
9. Oppgave beskrivelse: For hvert av de følgende utepunktene, skriv ned minst to eksempler som du kunne observere eller som kunne inntreffe i livet ditt:
 1. Utelatte data
 2. Endret rekkefølge
 3. Droppet tid
 4. Usannhet
 5. Endret viktighet
 6. Galt siktemål
 7. Gal kilde
 8. Motstridende fakta
 9. Tillagt tid
 10. Tillagte uanvendelige data
 11. Ukorrekt inkludert datum
 12. Antatte «identiteter» er ikke identiske
 13. Antatte «likheter» er ikke like eller i samme kategori
 14. Antatte «forskjeller» er ikke forskjellige
Ikke ferdig
10. Les: avsnittene kalt «Plusspunkter», «Ikke vite» og «Driller».
Ikke ferdig
11. Essay: Hva er et plusspunkt?
Ikke ferdig
12. Oppgave beskrivelse: For hvert av de følgende plusspunktene, skriv ned tre eksempler du kunne observere eller som kunne oppstå i livet ditt:
 1. Relaterte fakta kjent
 2. Hendelser i korrekt rekkefølge
 3. Tid er notert
 4. Dataene er bevist å være faktiske.
 5. Korrekt relativ viktighet
 6. Forventet tidsperiode
 7. Adekvate data
 8. Anvendelige data
 9. Korrekt kilde
 10. Korrekt siktemål
 11. Data med samme klassifisering
 12. Identiteter er identiske
 13. Ting som ligner, er lignende
 14. Forskjeller er forskjellige
Ikke ferdig
13. Oppgave beskrivelse: Ved å observere omgivelsene dine, eller ved å se på aviser, blader osv., finn tjue utepunkter. For hvert av dem, skriv ned typen utepunkt.
Ikke ferdig
14. Oppgave beskrivelse: Ved å observere omgivelsene dine, eller ved å se i blader osv., finn tjue plusspunkter. For hvert av dem, skriv ned typen plusspunkt.
Ikke ferdig
15. Oppgave beskrivelse: Lokaliser to motstridende data i dine omgivelser, aviser, blader osv. Skriv deretter ned hvordan du ville finne det du ikke visste for å løse konflikten mellom dataene. Gjenta dette tre ganger til.
Ikke ferdig
16. Les: artikkelen «Data og situasjonsanalyse».
Ikke ferdig
17. Essay: Hvordan gjør man en dataanalyse?
Ikke ferdig
18. Essay: Hva er en situasjon?
Ikke ferdig
19. Essay: Hvordan anvender man situasjonsanalyse til å avgjøre området som skal undersøkes?
Ikke ferdig
20. Oppgave beskrivelse: Foreta en dataanalyse ved å anvende dataene i en avis eller et blad. Ved bruk av denne, utfører du så en situasjonsanalyse. Gjenta dette trinnet to ganger til.
Ikke ferdig
21. Les: artikkelen «Fortrolighet».
Ikke ferdig
22. Essay: Hva er forskjellen mellom en ideell scene og en eksisterende scene?
Ikke ferdig
23. Essay: Hvordan formulerer man en ideell scene?
Ikke ferdig
24. Oppgave beskrivelse: Gjør det følgende:
 1. Skriv ned en aktivitet som du er svært fortrolig med.
 2. Skriv ned en ideell scene som man kunne ha for denne aktiviteten.
 3. Gjenta trinn (a) og (b) fire ganger til for ulike aktiviteter.
Ikke ferdig
25. Oppgave beskrivelse: Beskriv et eksempel som du har observert eller erfart, hvor noen var «rimelig». Inkluder de dataene eller omstendighetene som personen stod overfor, og utepunktene som ble oversett. Gjenta dette med to andre eksempler.
Ikke ferdig
26. Les: artikkelen «Undersøkelsesprosedyre».
Ikke ferdig
27. Essay: Hvordan påvirker det å være «rimelig» ens evne til å undersøke?
Ikke ferdig
28. Oppgave beskrivelse: Skriv ned en sekvens som i riktig rekkefølge beskriver flere forskjellige handlinger med én gjenstand. Gjenta dette i fire andre sekvenser.
Ikke ferdig
29. Les: artikkelen «Why».
Ikke ferdig
30. Essay: Hva er et Why?
Ikke ferdig
31. Essay: Hvordan vet man når man har et riktig Why, når man gjør en undersøkelse?
Ikke ferdig
32. Oppgave beskrivelse: Ved å anvende en avis eller et blad, finn tre eksempler på et galt Why. For hvert av dem skriver du ned grunnen til at det er et galt Why.
Ikke ferdig
33. Oppgave beskrivelse: Ved å anvende en avis eller et blad, finn tre eksempler på en ren forklaring. For hvert enkelt av dem skriver du ned grunnen til at det er en ren forklaring.
Ikke ferdig
34. Les: artikkelen «Å utføre en undersøkelse».
Ikke ferdig
35. Essay: Hva gjør man når man følger utepunkter tilbake fra en ideell scene til en eksisterende scene?
Ikke ferdig
36. Les: artikkelen «Vellykkede undersøkelser».
Ikke ferdig
37. Oppgave beskrivelse: Ved å anvende et område eller en aktivitet som du er svært fortrolig med, anvend trinn 1–8 av underavsnittet «Standardhåndtering» (under «Å utføre en undersøkelse»), og gjør det følgende:
 1. Skriv ned hva personen, området eller aktiviteten burde produsere.
 2. Ved å anvende det du skrev ned i trinn (a), skriv ned den ideelle scenen.
 3. Skriv ned den eksisterende scenen for dette området eller denne aktiviteten.
 4. Ved å anvende det materialet du har studert i dette heftet, undersøk den eksisterende scenen. Skriv ned det du finner.
 5. Følg utepunktene som du finner i dette området, eller denne aktiviteten, tilbake fra den ideelle scenen til den eksisterende scenen.
 6. Finn det virkelige Whyet for området eller aktiviteten som blir undersøkt. Anvend materialene i heftet til å bekrefte at dette er et riktig Why, ved å stille følgende spørsmål om det: «Åpner dette døren for en håndtering?»
 7. Basert på det du fant i trinnene a til f ovenfor, se over de eksisterende ressursene og få en lys idé om hvordan du kan håndtere det. Skriv ned disse ressursene og din lyse idé. Deretter lager du en liste over de trinnene du ville anvende for å håndtere området eller aktiviteten for å bevege den i retning av den ideelle scenen.
Ikke ferdig
Slutt på kurs