user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1430093934) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

Kurs i Assister for sykdommer og skader

1. Les: seksjonen «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted» i heftet ditt.
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Faktorer i assister».
Ikke ferdig
4. Essay: Hva er en assist?
Ikke ferdig
5. Les: artikkelen «Å hjelpe et individ til å helbrede seg selv».
Ikke ferdig
6. Les: artikkelen «Kontaktassist».
Ikke ferdig
7. Essay: På hvilket grunnlag fungerer en Kontaktassist?
Ikke ferdig
8. Oppgave beskrivelse: Finn noen som har vært utsatt for en skade. Gå med ham til det nøyaktige stedet hvor skaden oppstod, og gi en Kontaktassist til personen inntil akkurat den samme somatikken starter og så forsvinner igjen, og personen har en kognisjon.
Ikke ferdig
9. Les: artikkelen «Berøringsassist».
Ikke ferdig
10. Essay: Tenk ut fem situasjoner der en Berøringsassist ville være gagnlig.
Ikke ferdig
11. Oppgave beskrivelse: Finn noen som trenger en Berøringsassist, og gi ham en til han har gode indikatorer og en kognisjon.
Ikke ferdig
12. Les: artikkelen «Nerveassist».
Ikke ferdig
13. Essay: Hvordan fungerer en Nerveassist?
Ikke ferdig
14. Oppgave beskrivelse: Finn noen som trenger en Nerveassist, og gi ham en til han har en kognisjon eller uttrykker en viss lettelse og har svært gode indikatorer.
Ikke ferdig
15. Les: artikkelen «Kroppskommunikasjonsprosessen».
Ikke ferdig
16. Oppgave beskrivelse: Finn noen som trenger en Kroppskommunikasjonsprosess, og gi ham en til han opplever en god endring, har en kognisjon og veldig gode indikatorer.
Ikke ferdig
17. Les: artikkelen «Lokaliseringsprosessing-assist».
Ikke ferdig
18. Essay: Når ville du bruke en lokaliseringsprosessing-assist?
Ikke ferdig
19. Oppgave beskrivelse: Finn noen som har en skade eller bare har det dårlig, og gi ham eller henne en Lokaliseringsprosessing-assist til personen har gode indikatorer og en kognisjon.
Ikke ferdig
20. Les: artikkelen «Hvordan gjøre en person edru».
Ikke ferdig
21. Les: artikkelen «Bevisstløs person-assist».
Ikke ferdig
22. Essay: Hvordan ville du gjøre en Bevisstløs person-assist?
Ikke ferdig
23. Les: artikkelen «Assister og omgivelsene».
Ikke ferdig
24. Oppgave beskrivelse: Øv deg på å hjelpe mennesker med assister. Lever alle assistene du har lært til venner, slektninger, kjente eller til og med fremmede. Besøk for eksempel et sykehus og gi assister til mennesker som er syke eller skadede, eller er rekonvalesenter etter operasjoner. Jo flere assister du leverer, jo dyktigere vil du bli, og jo flere folk hjelper du.
Ikke ferdig
Slutt på kurs