user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1467405301) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted».
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen på side 2.
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Den antisosiale personligheten».
Ikke ferdig
4. Oppgave beskrivelse: Se deg omkring i omgivelsene dine, og finn et eksempel på antisosial atferd hos en annen. Legg merke til hvilken antisosial egenskap som personen demonstrerer. Gjenta det ovenstående ni ganger til.
Ikke ferdig
5. Les: artikkelen «Den sosiale personligheten».
Ikke ferdig
6. Essay: Hvordan avgjør man om en person er sosial eller antisosial?
Ikke ferdig
7. Oppgave beskrivelse: Se deg omkring i omgivelsene dine, og finn et eksempel på sosial atferd hos en annen. Legg merke til hvilken sosial egenskap som personen demonstrerer. Gjenta det ovenstående ni ganger til.
Ikke ferdig
8. Oppgave beskrivelse: Tenk på et antisosialt kjennetegn hos noen du har kjent eller observert. Tenk så på et sosialt kjennetegn hos den personen eller en annen du har kjent eller observert. Gjør dette igjen og igjen, og få øye på eksempler på antisosiale eller sosiale kjennetegn hos ulike mennesker du har kjent eller observert. Gjør dette til du føler deg sikker på din evne til å gjenkjenne antisosiale eller sosiale kjennetegn hos folk.
Ikke ferdig
9. Les: artikkelen «Grunnleggende begreper og definisjoner».
Ikke ferdig
10. Essay: Hva er en undertrykkende person?
Ikke ferdig
11. Essay: Hva er en potensiell kilde til vanskeligheter?
Ikke ferdig
12. Essay: Hvordan kan du se at en person er PTS?
Ikke ferdig
13. Essay: Hva er en PTS type I? En PTS type II? En PTS type III?
Ikke ferdig
14. Les: artikkelen «PTS-håndtering».
Ikke ferdig
15. Essay: Hva er de tre grunnleggende handlingene man bruker til å håndtere en person som er forbundet med en undertrykkende person?
Ikke ferdig
16. Essay: Hvorfor er det viktig at en PTS person blir utdannet i de enklere materialene om emnet?
Ikke ferdig
17. Essay: Hvordan håndterer man en PTS-tilstand?
Ikke ferdig
18. Les: artikkelen «Ytterligere data om PTS-håndtering».
Ikke ferdig
19. Essay: Under hvilke omstendigheter ville det å bryte forbindelsen være en korrekt håndtering når man takler en PTS-situasjon?
Ikke ferdig
20. Les: artikkelen «Hvor lett det er å håndtere».
Ikke ferdig
21. Oppgave beskrivelse: Finn en venn, slektning eller bekjent som er syk eller kjører berg-og-dal-bane. Gjør en PTS-håndtering med denne personen, og begynn med å utdanne personen om det å være PTS, og fortsett hele veien gjennom en fullstendig håndtering. Håndteringen din må innebære at du skal sjekke med personen igjen, og hjelpe ham med å legge seg på et nivå med «solen skinner og jeg har det bra», inntil han har beveget seg fra å være effekt av undertrykkelsen til å være lett årsak over den.
Ikke ferdig
Slutt på kurs