user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1432640320) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Din kursoversikt>>

1. Les: «Scientologi: Gjør verden til et bedre sted» på side 1 i heftet ditt.
Ditt neste trinn »
2. Les: innledningen (på side 2)
Ikke ferdig
3. Les: artikkelen «Det grunnleggende i etikk».
Ikke ferdig
4. Essay: Hva er forskjellen på etikk og justis?
Ikke ferdig
5. Oppgave beskrivelse: Se deg rundt i dine omgivelser (i nabolaget ditt, der du jobber, osv.), og finn minst fem eksempler på noen som er etiske. Finn så fem eksempler på noen som er uetiske.
Ikke ferdig
6. Les: artikkelen «Tilstandene: Operasjonstilstander».
Ikke ferdig
7. Essay: Hva er en tilstand?
Ikke ferdig
8. Essay: Hva er en tilstandsformel?
Ikke ferdig
9. Les: artikkelen «Måling av overlevelse: Statistikker».
Ikke ferdig
10. Essay: Hvordan måler statistikker overlevelse?
Ikke ferdig
11. Les: artikkelen «Statistikker – hva de er».
Ikke ferdig
12. Les: artikkelen «Å avlese statistikker».
Ikke ferdig
13. Les: artikkelen «Statistiske trender, tolkning av statistikker».
Ikke ferdig
14. Oppgave beskrivelse: Utarbeid statistikken til et område i livet ditt ved å bruke et eget papirark, og vis dette på en graf. Avgjør hvilken tilstand som bør anvendes på den statistikken.
Ikke ferdig
15. Les: artikkelen «Tilstandsformlene».
Ikke ferdig
16. Oppgave beskrivelse: Se deg rundt i dine omgivelser, og finn et individ eller en aktivitet som er i hver av de følgende tilstandene: Ikke-eksisterende, Fare, Krisetilstand, Normal, Overflod og Power. Gjør dette til du er helt fortrolig med hver tilstand som en eksistenstilstand.
Ikke ferdig
17. Essay: Hvilken tilstandsformel anvender du når du begynner i en ny jobb?
Ikke ferdig
18. Les: artikkelen «Å fullføre tilstandsformler».
Ikke ferdig
19. Essay: Hva gjør du hvis statistikkene dine forbedres før du har fullført alle trinnene i en tilstandsformel du anvender?
Ikke ferdig
20. Les: artikkelen «Tilstander under ikke-eksisterende».
Ikke ferdig
21. Oppgave beskrivelse: Se deg rundt i dine omgivelser, og finn et individ eller en aktivitet som er i en tilstand under Ikke-eksisterende. Hvilken tilstand er den personen eller aktiviteten i?
Ikke ferdig
22. Les: artikkelen «Anvendelse av tilstander».
Ikke ferdig
23. Oppgave beskrivelse: Fastslå tilstanden til en eller annen side av livet ditt, så som jobben din, ditt sosiale liv, ekteskapet ditt, familielivet ditt, hva som helst. Når du har fastslått den korrekte tilstanden, skriv ned på et ark hva du ville gjøre for å anvende hvert trinn av formelen for den tilstanden.
Ikke ferdig
24. Oppgave beskrivelse: Hjelp noen du kjenner med å fastslå den korrekte tilstanden til en del av sitt liv. Når den korrekte tilstanden er fastslått, vis personen formelen for den tilstanden, og få personen til å utarbeide hva han eller hun ville gjøre for å anvende den formelen.
Ikke ferdig
Slutt på kurs