Scientology Pastoraal Werkers uit Australië helpen Samoa te herstellen van de tsunami

Een team van Scientology Pastoraal Werkers uit Australië helpt in Samoa aan de wederopbouw na de tsunami op dinsdag 29 september 2009.
"Onze Scientology assisten zijn de 'spirituele eerste hulp' die mensen ontberen bij rampen", aldus Matthew Andrews, voorzitter van de Scientology Pastoraal Werkers Goodwill tour die de leiding heeft over de operaties in Samoa.

Een team van Scientology Pastoraal Werkers uit Australië helpt Samoa te herstellen van de tsunami, die op donderdag 29 september het eiland trof. De hoge vloedgolven spoelden hele dorpen de zee in. Er vielen meer dan 140 slachtoffers.

193 kilometer van de kust werden de bewoners van Samoa om kwart voor zeven 's ochtends door een aardbeving van 8,0 op de schaal van Richter wakker geschud. Tien minuten later sloeg de eerste 6 meter hoge vloedgolf op de kust, stroomde landinwaarts en vernietigde alles op haar pad.

Scientologen uit Sydney, Australië, werden opgetrommeld en naar het verwoeste eiland gevlogen. Eenmaal aangekomen gingen ze aan de slag met inwoners uit Samoa die in 2008 waren opgeleid als Pastoraal Werker toen de Scientology Goodwill Tour in het land was. Ze werken samen met de plaatselijke ambtenaren om de duizenden overlevenden in de tentenkampen van hun eerste levensbehoeften te voorzien.

De kenmerkende felgele tent van Scientology Pastoraal Werkers dient als hoofdkwartier voor al hun activiteiten. Daar in de tentenkampen en in de dorpen geven ze Scientology assisten – eenvoudige procedures die door de Grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard, zijn ontwikkeld en die de mensen helpen met hun mentale en emotionele problemen ten gevolge van stress, trauma, ziekte of verwonding.

"Onze Scientology assisten zijn onze 'spirituele eerste hulp' voor mensen in nood", zei Mathew Andrews, Hoofd van de Scientology Pastoraal Werkers Goodwill Tour die de Pastoraal Werkers rampenbestrijding in Samoa coördineert. "Mensen die verdriet hebben, pijn lijden of gefixeerd zijn op een tragedie worden geëxtraverteerd en opgewekt en beginnen opnieuw toekomstplannen te maken. We helpen iemand die pijn lijdt en moeite heeft met lopen. Vandaag kwamen we hem in de stad tegen. Hij glimlachte en liep makkelijk en kwam naar me toe om mijn hand te schudden.