user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1414839738) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”.
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de Inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Morele codes”.
Niet gedaan
4. Essay: Geef een voorbeeld van een morele code.
Niet gedaan
5. Essay: Wat is een overt?
Niet gedaan
6. Essay: Wat is een achterhoudsel?
Niet gedaan
7. Lees: het artikel “Rechtvaardiging”.
Niet gedaan
8. Essay: Wat wordt bedoeld met “rechtvaardiging”?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : het artikel “De elementen van communicatie”. Blader een krant door en vind diverse voorbeelden van iemand die gebruik maakt van het sociale mechanisme van zich rechtvaardigen. Ga hiermee door zo lang als nodig is, tot je gemakkelijk voorbeelden kunt herkennen.
Niet gedaan
10. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een voorbeeld op van een overt of achterhoudsel waar je zelf getuige van bent geweest. Bedenk dan welke consequenties deze overt of dit achterhoudsel met zich mee zou brengen voor de persoon zelf of de mensen om hem heen. Herhaal dit een aantal keren, zo vaak als nodig is, tot het reëel voor je is geworden, welke effecten overts en achterhoudsels teweegbrengen.
Niet gedaan
11. Lees: het artikel “Mensen die opstappen”.
Niet gedaan
12. Essay: Verklaar waarom mensen plotseling en betrekkelijk onverklaarbaar weggaan van bepaalde plaatsen, gebieden, een baan of een positie.
Niet gedaan
13. Lees: het artikel “De overt-motivator-volgorde”.
Niet gedaan
14. Essay: Wat is de overt-motivator volgorde?
Niet gedaan
15. Beschrijving van de opdracht : Denk aan op zijn minst twee voorbeelden van de overt-motivator-volgorde die je hebt gezien of ervaren.
Niet gedaan
16. Lees: het artikel “Je kunt gelijk hebben”.
Niet gedaan
17. Lees: het artikel “Het opschrijven van overts en achterhoudsels”.
Niet gedaan
18. Beschrijving van de opdracht : Vind iemand waarvan je weet dat die er best baat van zou hebben als hij zijn overts en achterhoudsels zou opschrijven. Het zou iemand kunnen zijn die overdreven kritisch is over iemand of iets, iemand die zijn acties vreselijk rechtvaardigt op een bepaald gebied of iemand die ongelofelijk in de verdediging gaat over iets wat hij heeft gedaan. Laat deze persoon een O/A-verslag uitvoeren. Volg hierbij de stappen die zijn aangegeven in de sectie “het laten uitvoeren van een O/A-verslag.” Laat de persoon dit boekje zien zodat ze begrijpen hoeveel baat ze hebben bij het opschrijven van hun O/A’s. Laat ze, precies volgens het voorgeschreven formaat, een geschreven verslag maken, totdat ze tevreden zijn dat hun overts en achterhoudsels volledig hebben opgeschreven en zich er goed over voelen.
Niet gedaan
19. Lees: het artikel “Ook eerlijke mensen hebben rechten”.
Niet gedaan
Einde van de Cursus