user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1464717438) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”.
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: Lees het artikel “Het uiteindelijke doel van de mens”.
Niet gedaan
4. Essay: Wat probeert leven te doen?
Niet gedaan
5. Beschrijving van de opdracht : Kijk hier om je heen in de omgeving en merk dingen op die voortbestaan. Hoeveel dingen kun je vinden die voortbestaan? Kijk om je heen en merk voorbeelden op waaruit blijkt dat dingen voortbestaan, totdat je er zeker van bent dat de uiteindelijke doelstelling van het leven de drang tot voortbestaan is.
Niet gedaan
6. Lees: het artikel “De Drijfveren”.
Niet gedaan
7. Essay: Wat is een drijfveer?
Niet gedaan
8. Essay: Wat zijn de acht drijfveren?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : Kijk in het rond in je onmiddellijke omgeving en zie hoeveel van de acht drijfveren je kunt vinden. Kijk eens uit het raam of maak buiten eens een wandeling en kijk dan hoeveel voorbeelden je kunt zien van de drijfveren.
Niet gedaan
10. Lees: de artikelen “Het Individu en zijn Drijfveren” en “Het Vaststellen van Optimale Oplossingen”.
Niet gedaan
11. Essay: Wat is voor elk probleem de optimale oplossing?
Niet gedaan
12. Beschrijving van de opdracht : Zoek een situatie of probleem uit dat zich voordoet in je eigen leven of in dat van iemand die je momenteel kent. Bepaal de optimale oplossing ervoor, waarbij je gebruik maakt van wat je geleerd hebt over de acht drijfveren.
Niet gedaan
13. Beschrijving van de opdracht : het artikel “Het omgaan met uitputting in de wereld van alledag”. Help nu iemand anders met het vinden van de optimale oplossing voor een probleem in zijn of haar leven.
Niet gedaan
Einde van de Cursus