user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1448838132) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

Communicatie Cursus

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel: “Wat is communicatie?”
Niet gedaan
4. Essay: Wat is Communicatie?
Niet gedaan
5. Beschrijving van de opdracht : Kijk in het rond in je onmiddellijke omgeving en neem voorbeelden waar van verschillende delen van communicatie; noteer welke delen gebruikt worden en niet gebruikt worden in conversaties die je waarneemt (inclusief intentie, aandacht, duplicatie, begrip en of de mensen die erbij betrokken zijn daadwerkelijk een punt van oorsprong of punt van ontvangst zijn). Ga door met het waarnemen van communicaties om je heen totdat je de verschillende delen van communicatie en de delen die afwezig zijn of niet op de juiste wijze worden gebruikt, gemakkelijk kunt identificeren.
Niet gedaan
6. Lees: het artikel “De elementen van communicatie”.
Niet gedaan
7. Essay: het artikel “Ook eerlijke mensen hebben rechten”. Wat hebben intentie en aandacht te maken met succesvolle communicatie?
Niet gedaan
8. Beschrijving van de opdracht : Merk bevestigingen op bij communicatie. Neem twee mensen waar die met elkaar praten en let vooral op het gebruik van de bevestiging door elke persoon. Merk ook het gebrek aan bevestiging op. Welk verschil neem je waar in communicatie wanneer er gebruik wordt gemaakt van bevestigingen vergeleken met wanneer die niet worden gebruikt?
Niet gedaan
9. Essay: Wat is duplicatie en waarom is dat zo belangrijk bij communicatie?
Niet gedaan
10. Essay: Wat is de communicatiecyclus?
Niet gedaan
11. Essay: de inleiding op pagina 2. Hoe is een bevestiging van toepassing op de communicatiecyclus?
Niet gedaan
12. Lees: het artikel “Twee-richtings-communicatie”.
Niet gedaan
13. Essay: Wat is twee-richtings-communicatie?
Niet gedaan
14. Beschrijving van de opdracht : Neem twee-richtings-communicatie waar tussen twee mensen in je onmiddellijke omgeving. Merk op of de communicatie soepel verloopt of niet en observeer de verschillende elementen van goede communicatie of de afwezigheid ervan. Observeer andere twee-richtings-communicatiecyclussen waarbij je dezelfde oefening doet.
Niet gedaan
15. Lees: het artikel “Communicatieoefeningen”.
Niet gedaan
16. Essay: Wat zijn TR's en wat hebben die met communicatie te maken?
Niet gedaan
17. Lees: het artikel “Coachen”.
Niet gedaan
18. Essay: Wat is een coach?
Niet gedaan
19. Beschrijving van de opdracht : Doe elk van deze TR’s. Ga met iemand anders aan de slag, die dan je partner wordt, en begin met Nummer: TR 0 Er Zijn Doe elke oefening exact zoals weergegeven in het boekje met het juiste gebruik van de coaching, totdat jij en de andere persoon beiden volledig elke oefening geslaagd doorlopen hebben. Zorg dat je, voordat je met TR 1 begint, van de supervisor een exemplaar van het boek Alice in Wonderland krijgt , omdat je dat boek nodig hebt bij het doen van deze oefening en bij sommige van de latere oefeningen.
  1. Nummer: TR 0 Er zijn
  2. Nummer: TR 0 Confronteren
  3. Nummer: TR 0 Bullbait
  4. Nummer:TR 1
  5. Nummer: TR 2
  6. Nummer: TR 2 ½
  7. Nummer: TR 3
Niet gedaan
20. Lees: Nummer: TR 4
Niet gedaan
21. Essay: Waarom is het belangrijk om originaties te kunnen aanpakken?
Niet gedaan
22. Beschrijving van de opdracht : “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert” Nummer: TR 4
Niet gedaan
23. Lees:
Niet gedaan
Einde van de Cursus