user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1438646365) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “De antisociale persoonlijkheid”.
Niet gedaan
4. Beschrijving van de opdracht : Kijk in het rond en merk een voorbeeld van antisociaal gedrag op bij iemand anders. Geef aan welke antisociale eigenschap door die persoon wordt gedemonstreerd. Herhaal het bovenstaande nog eens negen keer.
Niet gedaan
5. Lees: het artikel “De sociale persoonlijkheid”.
Niet gedaan
6. Essay:
Niet gedaan
7. Beschrijving van de opdracht : Kijk in het rond en merk een voorbeeld van sociaal gedrag op. Geef aan welke sociale eigenschap hier wordt gedemonstreerd. Herhaal het bovenstaande nog eens negen keer.
Niet gedaan
8. Beschrijving van de opdracht : Denk aan een antisociale eigenschap van iemand die je kende of die je geobserveerd hebt. Denk dan aan een sociale eigenschap van die persoon of iemand anders die je kende of geobserveerd hebt. Doe dit telkens weer, voorbeelden gevend van antisociale en sociale eigenschappen van verschillende mensen die je kende of waargenomen hebt. Ga hiermee door totdat je je zeker voelt wat betreft je vermogen antisociale eigenschappen of sociale eigenschappen in mensen te herkennen.
Niet gedaan
9. Lees: het artikel “Basistermen en definities”.
Niet gedaan
10. Essay: het artikel “De elementen van communicatie”. Wat is een suppressief persoon?
Niet gedaan
11. Essay: Wat is een potentiële bron van moeilijkheden?
Niet gedaan
12. Essay: Hoe kun je zien of iemand een Potentiele Bron van Moeilijkheden is?
Niet gedaan
13. Essay: Wat is een Potentiële Bron van Moeilijkheden Type I? Wat is een Potentiële Bron van Moeilijkheden Type II? Wat is een Potentiële Bron van Moeilijkheden Type III?
Niet gedaan
14. Lees: het artikel “Het behandelen van iemands situatie met het fenomeen Potentiele Bron van Moeilijkheden”.
Niet gedaan
15. Essay: Wat zijn de drie belangrijkste acties die worden genomen om iemand aan te pakken?
Niet gedaan
16. Essay: Waarom is het van belang dat een Potentiele Bron van Moeilijkheden wordt opgeleid in de basismaterialen van dit onderwerp?
Niet gedaan
17. Essay: Hoe lost men iemands situatie met het fenomeen Potentiele Bron van Moeilijkheden op?
Niet gedaan
18. Lees: het artikel “Meer gegevens over de aanpak van situaties met het fenomeen Potentiele Bron van Moeilijkheden”.
Niet gedaan
19. Essay: Onder welke omstandigheden zou disconnectie een juiste actie zijn bij het behandelen van iemands situatie met het fenomeen Potentiele Bron van Moeilijkheden?
Niet gedaan
20. Lees: het artikel "De aanpak is niet moeilijk".
Niet gedaan
21. Beschrijving van de opdracht : het artikel “De studiebarrières”.
Niet gedaan
Einde van de Cursus