user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1414053828) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”.
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Hoe men met kinderen omgaat”.
Niet gedaan
4. Essay: Hoe kun je een kind opleiden zonder hem of haar te breken?
Niet gedaan
5. Essay: Wat heeft zelfdeterminisme te maken met het gedrag van een kind?
Niet gedaan
6. Beschrijving van de opdracht : Neem waar hoe iemand met een kind omgaat Ga na of die persoon het kind iets tegen zijn wil wil laten doen door middel van overreding of kracht. Als dat zo was, wat waren dan de resultaten en hoe hadden de materialen van het hoofdstuk hier beter kunnen helpen? Ga vervolgens na hoe iemand anders op- dezelfde manier met een kind omgaat als jij in het eerste hoofdstuk hebt gedaan.
Niet gedaan
7. Lees: het artikel “Het recht van een kind om bij te dragen”.
Niet gedaan
8. Essay: Wat gebeurt er met een kind wanneer je hem het recht ontzegt om bij te dragen?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : Schrijf neer hoe een kind aan jou zou kunnen bijdragen. Beschrijf de omstandigheden die je zou aantreffen en wat je zou doen om het kind in die omstandigheden te laten bijdragen. Doe het daarna nogmaals — en bedenk daarbij een ander voorbeeld hoe een kind aan jou zou kunnen bijdragen en hoe je met de omstandigheden om zou gaan.
Niet gedaan
10. Lees: de artikelen “Werken met de bereidheid van een kind” en “Rekening houden met bereidheid”.
Niet gedaan
11. Essay: het artikel “Ook eerlijke mensen hebben rechten”. Waarom is het belangrijk om te weten te komen waartoe een kind bereid is?
Niet gedaan
12. Lees: het artikel “Kinderen toestaan te werken”.
Niet gedaan
13. Beschrijving van de opdracht : Pas de materialen in dit hoofdstuk toe, kom te weten waartoe een kind bereid is en zorg ervoor dat hij of zij iets doet wat jij nodig hebt of waarvan je wilt dat hij of zij het doet.
Niet gedaan
14. Lees: het artikel “Aanpak van een kind dat een ongelukje heeft gehad of van streek is”.
Niet gedaan
15. Beschrijving van de opdracht : Maak gebruik van de gegevens die je in dit hoofdstuk hebt gelezen, vind een kind dat zich heeft bezeerd en niet spontaan herstelt en behandel het met deze gegevens. Zorg er wel voor dat je de gegevens toepast die stellen dat je niets moet zeggen wanneer het kind gewond is. Voer de stappen uit en behandel het kind totdat hij er onverschillig over wordt of erover begint te lachen.
Niet gedaan
16. Lees: de rest van het artikel.
Niet gedaan
17. Essay: Hoe ga je met een boos kind om?
Niet gedaan
18. Beschrijving van de opdracht : het artikel “De antisociale persoonlijkheid”. Behandel een kind dat zit te huilen, net zolang tot het niet meer huilt. Pas de gegevens toe uit de sectie “Vertel me erover” en laat het kind zijn verhaal in het heden vertellen als hij het al niet spontaan doet. Voer de stappen uit die nodig zijn voor het behandelen van een kind dat zit te huilen totdat hij er onverschillig over wordt of erover begint te lachen.
Niet gedaan
19. Beschrijving van de opdracht : Schrijf vijf dingen op die ouders zouden kunnen doen of zeggen waardoor de aandacht van het kind zou worden geleid en waardoor het niet voortdurend dingen worden verboden.
Niet gedaan
20. Beschrijving van de opdracht : Leer het kind zich iets te herinneren door hem te laten vertellen over vroegere momenten van plezier. Maak gebruik van de technieken die je hebt aangetroffen in de sectie: “Aanpak van een kind dat een ongelukje heeft gehad of van streek is” tot je het gevraagde resultaat hebt bereikt,
Niet gedaan
21. Lees: het artikel “Gezonde baby’s”
Niet gedaan
22. Essay: Waarom zijn eiwitten van het grootste belang voor kinderen?
Niet gedaan
23. Lees: het artikel “Het creëren van de maatschappij van morgen”.
Niet gedaan
Einde van de Cursus