user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1462035298) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”.
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de Inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Organisatie”.
Niet gedaan
4. Essay: Wat betekent “organiseren” eigenlijk?
Niet gedaan
5. Beschrijving van de opdracht : “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert” Schrijf iets op wat je wilt bereiken; bijvoorbeeld, een schone auto, een kleine tuin aangeplant, een kamer in je huis opnieuw geschilderd, enz. Dit zou iets moeten zijn dat je vrijwel direct en in een relatief korte tijd zou kunnen doen. Maak vervolgens een lijst van alle acties die moeten worden gedaan om de uiteindelijke voltooiing van deze actie te bereiken. Herhaal bovenstaande nog twee keer voor andere dingen die je wilt bereiken.
Niet gedaan
6. Beschrijving van de opdracht : het artikel “De gevaarlijke omgeving”. Neem er eentje uit de lijst die je bij de vorige oefening hebt opgesteld en voer daadwerkelijk de stappen uit totdat de actie voltooid is.
Niet gedaan
7. Lees: het artikel “Organisatie in alle eenvoud”.
Niet gedaan
8. Essay: Wat is een organiseerbord?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een product op van een organisatie of activiteit waarmee je enigszins bekend bent. Schrijf vervolgens op hoe er voor dit product een tegenwaarde wordt geleverd zowel binnen als buiten de organisatie of activiteit.
Niet gedaan
10. Essay: Wat is in een organisatie het verband tussen een functie en een deeltje ?
Niet gedaan
11. Beschrijving van de opdracht : Doe de volgende stappen:
 1. Schrijf de naam op van een functie of baan waarmee je enigszins bekend bent.
 2. Schrijf het deeltje of de deeltjes op die door deze functie of baan zouden moeten worden afgehandeld.
 3. Schrijf op hoe het deeltje of de deeltjes die je in stap (b) opgeschreven hebt, veranderd zouden moeten worden door een persoon die die functie vervult of die baan heeft.
 4. Herhaal de stappen (a) tot en met (c) met twee andere voorbeelden van functies of banen.
Niet gedaan
12. Lees: het artikel: “Organiseren en Petten” tot aan de sectie “Organiseren”.
Niet gedaan
13. Essay: Wat is een pet?
Niet gedaan
14. Essay: Waarom moet een terminal in een organisatie een pet hebben en deze grondig kennen?
Niet gedaan
15. Beschrijving van de opdracht : Beschrijf in het kort je eigen pet en schrijf het product of de producten ervan op. Herhaal deze twee stappen diverse keren voor andere petten in organisaties of activiteiten waar je enige kennis van hebt.
Niet gedaan
16. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een inhoudsopgave voor één van de petten die je noemde en die zou worden opgenomen in een map met materialen die iemand de acties zouden leren om een product van de functie te produceren. Doe dit voor nog een andere pet van dezelfde lijst.
Niet gedaan
17. Lees: de sectie “Organiseren”.
Niet gedaan
18. Essay: Waarom begint men bij het organiseren van een activiteit bij het eindproduct?
Niet gedaan
19. Essay: Hoe komt het dat men iets kan organiseren door de minder belangrijke producten uit de hoofdproducten af te leiden?
Niet gedaan
20. Beschrijving van de opdracht : Doe de volgende stappen:
 1. Werk uit wat het eindproduct is van een organisatie, deel van een organisatie of een activiteit, waarmee je enigszins bekend bent. Schrijf het op.
 2. Bedenk wat de producten in volgorde zijn, voorafgaand aan het eindproduct. Werk daarbij van achteren naar voren.
 3. Schrijf op hoe je die in het schema zou verwerken om gezagslijnen te krijgen.
 4. Herhaal de stappen (a) tot en met (c) voor twee andere organisaties of activiteiten waarmee je bekend bent of waarvan je kennis hebt.
Niet gedaan
21. Beschrijving van de opdracht : Schrijf de naam op van een activiteit, organisatie of deel van een organisatie die je geobserveerd hebt of waar je in deelnam, die organisatorische stromen had die verbeterd konden worden. Teken zo goed als je kunt wat de bestaande organisatorische stromen zijn. Teken daarna hoe de organisatorische stromen verbeterd zouden kunnen worden om haar organisatie en productie te verbeteren.
Niet gedaan
22. Beschrijving van de opdracht : Kies een van de voorafgaande minder belangrijke producten die je opgenoemd hebt in nr. 21 hierboven. Schrijf drie voorbeelden op van de functies en acties die gedaan zouden worden om dat minder belangrijke product voort te brengen. Herhaal dit voor twee andere minder belangrijke producten.
Niet gedaan
23. Lees: het artikel “Het Organiseerbord”, inclusief het Divisies Organiseerbord.
Niet gedaan
24. Essay: Wat is het verband tussen een voorafgaande verwarring en een probleem?
Niet gedaan
25. Essay: Wat zal er gebeuren als een organisatie of een individu een of meer divisies heeft die niet functioneren?
Niet gedaan
26. Beschrijving van de opdracht : Werk met de gegevens van praktijkoefeningen de Productie Divisie van de organisatie of activiteit uit. Maak bij het doen hiervan gebruik van de materialen in dit boekje om de benodigde stappen uit te voeren. Schets de Productie Divisie, waarbij je de diverse posten laat zien met de namen ervan.
Niet gedaan
27. Beschrijving van de opdracht : het artikel “De weg eruit”. Schrijf een realistisch voorbeeld op van een actie die je zou kunnen doen die onderdeel zou zijn van de Communicatie Divisie in een organisatie of activiteit. Herhaal dit voor elk van de overblijvende zes divisies: Disseminatie, Financiën, Productie, Kwalificatie, Algemene Publieks- en Expansie en Executive Divisie.
Niet gedaan
28. Lees: het artikel “Organiseren en moreel”.
Niet gedaan
29. Beschrijving van de opdracht : Pak een groot stuk papier, of plak meerdere vellen aan elkaar om een groot oppervlak te krijgen. Teken, door gebruik te maken van het organiseerbord met de zeven divisies zoals in dit hoofdstuk beschreven staat, een opzet van een organiseerbord met eenentwintig departementen. Doe dit als volgt:
 1. Leg het papier op een vlak oppervlak, draai het zo dat het voor je in de lengte ligt van links naar rechts.
 2. Teken verticale scheidingslijnen voor de zeven divisies. Gebruik de hele breedte van het papier, behalve een smalle kantlijn aan iedere kant. Iedere divisie moet ongeveer dezelfde breedte hebben, gelijkelijk verdeeld over het papier. Trek horizontale lijnen langs de boven- en onderkant van de verticale lijnen die je tekende. Houd ongeveer vijftien centimeter ruimte over aan de bovenkant van de pagina.
 3. Teken voor iedere divisie de drie departementen erin, elk departement ongeveer dezelfde breedte.
 4. Schrijf de namen van de divisies en departementen erin, bovenaan de betreffende kolom van de schets. Ga door naar de volgende oefening.
Niet gedaan
30. Beschrijving van de opdracht : Werk als laatste oefening een organiseerbord met eenentwintig departementen uit voor je eigen leven. Gebruik hiervoor de opzet van het organiseerbord met eenentwintig departementen dat je in de voorgaande oefening hebt getekend en het organiseerbord met zeven divisies. Toets je leven aan de functies van de divisies en departementen om vast te stellen welke ontbreken. Neem de functies die bij Departement 1 behoren en bepaal welke in je leven gedaan worden en welke niet. Waar je merkt dat er een ontbreekt (niet wordt uitgevoerd in je leven), schrijf je die op in de kolom van Departement 1 van de schets van je organiseerbord. Ga vervolgens naar het volgende departement. Ga zo door totdat je je leven hebt geanalyseerd volgens het gehele organiseerbord. Gebruik wat je in deze analyse hebt gevonden en hoe je dat zult gebruiken om de functies en departementen te implementeren die in je leven ontbreken.
Niet gedaan
Einde van de Cursus