user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1409614697) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Het oplossen van de verwarringen op het werk”.
Niet gedaan
4. Essay: het artikel “De weg eruit”. Wat is een verwarring?
Niet gedaan
5. Essay: Wat is een stabiel gegeven?
Niet gedaan
6. Essay: Hoe kan men het “Principe van het Stabiele Gegeven” gebruiken om verwarring op te lossen?
Niet gedaan
7. Beschrijving van de opdracht : Denk aan een voorbeeld van verwarring die je geobserveerd of ervaren hebt. Werk voor jezelf uit hoe het Principe van het Stabiele Gegeven op die verwarring had kunnen worden toegepast.
Niet gedaan
8. Beschrijving van de opdracht : Ga naar buiten en vind verwarring. Los die verwarring op met behulp van het “Principe van het Stabiele Gegeven”.
Niet gedaan
9. Lees: het artikel “Reiken en Terugtrekken”.
Niet gedaan
10. Essay: Wat is het doel van Reiken en Terugtrekken en hoe wordt het gedaan?
Niet gedaan
11. Beschrijving van de opdracht : Breng Reiken en Terugtrekken in praktijk. Oefen het geven van de opdrachten van Reiken en Terugtrekken op een muur door iedere keer in de opdracht een deel van een voorwerp te noemen, ernaar te wijzen en een bevestiging te geven. Raadpleeg zo nodig de procedure terwijl je de oefening doet. Oefen dit tot je de procedure van Reiken en Terugtrekken gemakkelijk en zonder onzekerheid kunt doen.
Niet gedaan
12. Beschrijving van de opdracht : Pas nu Reiken en Terugtrekken toe bij iemand anders ten aanzien van de gereedschappen van zijn werk of zijn werkomgeving.
Niet gedaan
13. Essay: Wat is het verschil tussen “goede” en “slechte” controle?
Niet gedaan
14. Beschrijving van de opdracht : Denk aan een voorbeeld van slechte controle die je hebt waargenomen of ervaren. Schrijf op waarom het slechte controle was.
Niet gedaan
15. Beschrijving van de opdracht : Denk aan een voorbeeld van goede controle die je hebt waargenomen of ervaren. Schrijf op waarom het goede controle was.
Niet gedaan
16. Beschrijving van de opdracht : Denk aan een voorbeeld waarbij u hebt waargenomen of ervaren dat iemand niet in goede communicatie was of zich niet vertrouwd voelde met een machine die hij aan het bedienen was. Schrijf op hoe efficiënt hij was in zijn werk en hoe de kwaliteit was van wat hij geacht werd te produceren.
Niet gedaan
17. Beschrijving van de opdracht : het artikel “De studiebarrières”. Denk aan een voorbeeld waarbij u hebt waargenomen of ervaren dat iemand in goede communicatie was of zich vertrouwd voelde met een machine die hij aan het bedienen was. Schrijf op hoe efficiënt hij was in zijn werk en hoe de kwaliteit was van wat hij geacht werd te produceren.
Niet gedaan
18. Lees: het artikel “Het omgaan met uitputting in de wereld van alledag”.
Niet gedaan
19. Essay: Wat is Introversie?
Niet gedaan
20. Essay: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert” Wat is extraversie?
Niet gedaan
21. Essay: Waardoor wordt uitputting veroorzaakt en hoe kan men die verhelpen?
Niet gedaan
22. Beschrijving van de opdracht : Loop een blokje om tot u zich extravert en alerter voelt.
Niet gedaan
23. Beschrijving van de opdracht : Vind iemand die zich uitgeput voelt van het werk of die overstuur is van een huiselijke ruzie, enz., en laat hem of haar een wandeling maken tot hij of zij zich extravert voelt.
Niet gedaan
24. Lees: het artikel “Het belang van werk”.
Niet gedaan
Einde van de Cursus