user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1409296806) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”.
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de Inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Feitenonderzoek en de toepassing ervan”.
Niet gedaan
4. Essay: Hoe “trekt men aan een touwtje”?
Niet gedaan
5. Beschrijving van de opdracht : Zoek in een krant of tijdschrift twee gegevens waarvan je de samenhang niet begrijpt. Schrijf vervolgens de vraag op die je zou stellen om de tegenstrijdigheid op te helderen. Herhaal deze oefening vijf keer.
Niet gedaan
6. Lees: het artikel “Logica”.
Niet gedaan
7. Essay: Wat is logica?
Niet gedaan
8. Essay: “Scientology: Hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert” op pagina 1 van je boekje. Wat is een punt dat “uit” is?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : Schrijf voor elk van de volgende pluspunten drie voorbeelden op die je zou kunnen observeren of die in je leven zouden kunnen voorkomen:
 1. Weggelaten gegevens
 2. Veranderde volgorde
 3. Weggelaten tijd
 4. Onwaarheid
 5. Gewijzigd belang
 6. Verkeerd doelwit
 7. Verkeerd Bron
 8. Tegenstrijdige feiten
 9. Toegevoegde tijd
 10. Toegevoegd niet-toepasselijk gegeven
 11. Incorrect ingepast gegeven
 12. Dingen waarvan wordt aangenomen dat ze identiek zijn, zijn niet identiek
 13. Dingen waarvan wordt aangenomen dat ze gelijksoortig zijn, zijn niet gelijksoortig
 14. Dingen waarvan wordt aangenomen dat ze verschillend zijn, zijn niet verschillend
Niet gedaan
10. Lees: de secties “Pluspunten”, “Niet Weten” en “Oefeningen”.
Niet gedaan
11. Essay: Wat is een pluspunt?
Niet gedaan
12. Beschrijving van de opdracht : Schrijf voor elk van de volgende pluspunten drie voorbeelden op die u zou kunnen observeren of die in uw leven zouden kunnen voorkomen:
 1. Gerelateerde feiten bekend
 2. Gebeurtenissen in werkelijke volgorde
 3. Vermelding van tijd
 4. Gegevens zijn feitelijk bewezen
 5. Juiste relatieve belangrijkheid
 6. Verwachte tijdsduur
 7. Voldoende gegevens
 8. Toepasselijke gegevens
 9. De juiste bron
 10. Het juiste doelwit
 11. Gegevens juist geclassificeerd
 12. Gelijkheid van dingen die gelijk zijn
 13. Overeenkomst tussen dingen die met elkaar overeenkomen
 14. Verschil tussen dingen die verschillend zijn
Niet gedaan
13. Beschrijving van de opdracht : Observeer uw omgeving of kijk in kranten, tijdschriften, enzovoort, om twintig punten die “uit” zijn te vinden. Schrijf bij elk punt dat “uit” is op van welke soort het is.
Niet gedaan
14. Beschrijving van de opdracht : de inleiding op pagina 2. Observeer uw omgeving of kijk in kranten, tijdschriften, enzovoort, om twintig pluspunten te vinden. Schrijf bij elk pluspunt op van welke soort het is.
Niet gedaan
15. Beschrijving van de opdracht : Lokaliseer in uw omgeving, in kranten, tijdschriften, enzovoort, twee gegevens die met elkaar in tegenspraak zijn. Schrijf vervolgens op hoe je de dingen die je er niet van wist, op zou sporen om het antwoord te vinden op de tegenstrijdigheid tussen de gegevens. Herhaal deze oefening drie keer.
Niet gedaan
16. Lees: het artikel “Het analyseren van gegevens en omstandigheden”.
Niet gedaan
17. Essay: Hoe verricht men een gegevensanalyse?
Niet gedaan
18. Essay: Wat is een situatie?
Niet gedaan
19. Essay: het artikel “Assist voor een Bewusteloze”. Hoe gebruikt men een analyse van gegevens om vast te stellen welk terrein men gaat onderzoeken?
Niet gedaan
20. Beschrijving van de opdracht : Gebruik gegevens uit een krant of tijdschrift om een analyse van gegevens te maken. Gebruik dit vervolgens om een analyse van omstandigheden te maken. Herhaal deze stappen twee keer.
Niet gedaan
21. Lees: het artikel “Vertrouwdheid”.
Niet gedaan
22. Essay: Wat is het verschil tussen de ideale situatie en de feitelijke situatie?
Niet gedaan
23. Essay: Hoe formuleert men een ideale situatie?
Niet gedaan
24. Beschrijving van de opdracht : Doe het volgende:
 1. Beschrijf een activiteit waar je echt vertrouwd mee bent.
 2. Beschrijf een ideale situatie die men voor die activiteit zou kunnen hebben.
 3. Herhaal de stappen (a) en (b) vier keer voor verschillende activiteiten.
Niet gedaan
25. Beschrijving van de opdracht : Beschrijf een voorbeeld dat je geobserveerd of ervaren hebt waarin iemand “halfzacht” was? Vermeld ook de gegevens of omstandigheden waar de persoon mee geconfronteerd werd en de punten die “uit” zijn (of het punt dat “uit” is) waar geen aandacht aan geschonken werd. Herhaal dit met twee andere voorbeelden.
Niet gedaan
26. Lees: het artikel “Onderzoekacties”.
Niet gedaan
27. Essay: het artikel “De elementen van communicatie”. Hoe wordt iemands vermogen om te onderzoeken aangetast als hij “halfzacht” is.
Niet gedaan
28. Beschrijving van de opdracht : het artikel “Enquêtes en opiniepeilingen”. Beschrijf een volgorde van een aantal verschillende acties of gebeurtenissen in het juiste verband met één en hetzelfde voorwerp. Herhaal deze oefening vier keer.
Niet gedaan
29. Lees: het artikel “Waaroms”.
Niet gedaan
30. Essay: Wat is een Waarom?
Niet gedaan
31. Essay: Hoe weet iemand dat hij een juist Waarom te pakken heeft bij het verrichten van een onderzoek?
Niet gedaan
32. Beschrijving van de opdracht : Gebruik een krant of tijdschrift om drie voorbeelden te vinden van een verkeerd Waarom. Schrijf voor elk ervan op om welke reden het een verkeerd Waarom is.
Niet gedaan
33. Beschrijving van de opdracht : Gebruik een krant of tijdschrift om drie voorbeelden te vinden van wat louter een verklaring is. Schrijf voor elk ervan op waarom het louter een verklaring is.
Niet gedaan
34. Lees: het artikel “Feitenonderzoek doen”.
Niet gedaan
35. Essay: Wat men doet wanneer hij punten die “uit” zijn terugspoort van een ideale situatie naar een bestaande situatie?
Niet gedaan
36. Lees: het artikel “Succesvol Feitenonderzoek”.
Niet gedaan
37. Beschrijving van de opdracht : Kies een gebied of activiteit waar je echt vertrouwd mee bent om de stappen 1-8 van het gedeelte “Standaardacties” (bladzijden ) daarop toe te passen en doe het volgende:
 1. Schrijf op wat de persoon, de afdeling of de activiteit zou moeten produceren.
 2. Gebruik wat u in stap (a) hebt opgeschreven en beschrijf de ideale situatie ervan.
 3. Beschrijf de bestaande situatie betreffende deze afdeling of activiteit.
 4. Gebruik de informatie die u in dit boekje hebt bestudeerd om een feitenonderzoek te doen op de bestaande situatie. Schrijf op wat u ontdekt.
 5. Volg het spoor van punten die “uit” zijn die u in het gebied of de activiteit vindt vanaf de ideale situatie naar de bestaande situatie.
 6. Lokaliseer het echte Waarom van het gebied of de activiteit waar u onderzoek over doet. Pas de informatie uit het boekje toe om te bevestigen dat dit een juist Waarom is door er de volgende vraag over te stellen:
 7. Ga na, op basis van wat u hierboven bij de stappen (a) - (f) hebt gevonden, welke ressources er bestaan en krijg een helder idee over hoe u de situatie aan kunt pakken. Schrijf op welke ressources u gevonden hebt en op welk helder idee u gekomen bent. Maak dan een lijst van de stappen die je zou ondernemen om het gebied of de activiteit aan te pakken en het in de richting van de ideale situatie te bewegen.
Niet gedaan
Einde van de Cursus