user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1406122270) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Affiniteit, Realiteit en Communicatie” tot aan het kopje “Realiteit”.
Niet gedaan
4. Essay: Wat is affiniteit?
Niet gedaan
5. Beschrijving van de opdracht : Kijk hier om je heen in de omgeving en vind tien situaties waarin iemand blijk geeft van affiniteit.
Niet gedaan
6. Lees: het artikel “Affiniteit, Realiteit en Communicatie” vanaf “Realiteit” op pagina 6 tot aan het kopje “Communicatie”.
Niet gedaan
7. Essay: Wat is realiteit?
Niet gedaan
8. Beschrijving van de opdracht : Kijk hier om je heen in de omgeving en vind tien voorbeelden waarbij twee of meer mensen realiteit over iets hebben.
Niet gedaan
9. Lees: het artikel “Affiniteit, Realiteit en Communicatie” verder uit.
Niet gedaan
10. Essay: Wat is Communicatie?
Niet gedaan
11. Beschrijving van de opdracht : Kijk hier om je heen in de omgeving en vind tien voorbeelden van communicatie.
Niet gedaan
12. Lees: het artikel “De ARC-driehoek”.
Niet gedaan
13. Essay: Wat is de samenhang tussen affiniteit, realiteit en communicatie?
Niet gedaan
14. Beschrijving van de opdracht : Vind nog meer voorbeelden van affiniteit, realiteit en communicatie en merk hoe ze met elkaar in verband staan. Ga door met het vinden van voorbeelden van affiniteit, realiteit en communicatie zoals hiervoor, tot je duidelijk de relatie ertussen ziet en er zeker van bent dat elk afhankelijk is van de twee andere.
Niet gedaan
15. Lees: het artikel “Hoe de ARC-driehoek kan worden gebruikt”.
Niet gedaan
16. Essay: Wat betreft affiniteit, realiteit en communicatie, welke is de belangrijkste en waarom?
Niet gedaan
17. Beschrijving van de opdracht : Breng de realiteit tussen jezelf en iemand anders omhoog met behulp van de gegevens die je hebt geleerd over de ARC-driehoek. Zorg voor realiteit door het vinden van iets waarover jij en de andere persoon het eens zijn. Herhaal dit met andere mensen, zo vaak als nodig is, totdat je de realiteit tussen jezelf en iemand anders gemakkelijk kunt verhogen.
Niet gedaan
18. Beschrijving van de opdracht : Verhoog vervolgens de affiniteit tussen jezelf en een andere persoon, waarbij je gebruik maakt van wat je geleerd hebt over de ARC-driehoek. Vind iets wat je aan de ander prettig kunt vinden en merk als resultaat daarvan het verschil in affiniteit op dat je voor de persoon voelt. Herhaal dit met andere mensen, zo vaak als nodig is, totdat je de affiniteit tussen jezelf en iemand anders gemakkelijk kunt verhogen.
Niet gedaan
19. Beschrijving van de opdracht : Verhoog vervolgens het communicatieniveau tussen jezelf en een andere persoon, waarbij je gebruik maakt van wat je geleerd hebt over de ARC-driehoek. Herhaal dit steeds met andere mensen tot je er vertrouwen in hebt dat je het communicatieniveau tussen jezelf en anderen kunt verhogen.
Niet gedaan
20. Essay: Hoe verhoogt men de ARC met iemand?
Niet gedaan
21. Beschrijving van de opdracht : Verhoog vervolgens de ARC tussen jezelf en een andere persoon, waarbij je gebruik maakt van wat je geleerd hebt over de ARC-driehoek. Herhaal dit steeds met andere mensen tot je er vertrouwen in hebt dat je de ARC tussen jezelf en anderen kunt verhogen.
Niet gedaan
Einde van de Cursus