user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1454996284) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “De Bestuurlijke Schaal”.
Niet gedaan
4. Beschrijving van de opdracht : Werk een realistisch doel uit dat je zou willen realiseren op een of ander gebied van je leven, je baan, of wat dan ook, en zet dat op schrift. Laat dit aan je supervisor zien, maar houd je verslag bij je omdat je dat in een latere oefening op dit aftekenblad nog zult gebruiken.
Niet gedaan
5. Lees: het artikel “De planning realiseren”.
Niet gedaan
6. Lees: het artikel “Plannen en programma's”.
Niet gedaan
7. Essay: Wat is een taakstelling?
Niet gedaan
8. Essay: Wat is het verschil tussen een plan en een programma?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : Schrijf twee voorbeelden op van elk van de volgende soorten taakstellingen. Elk voorbeeld moet zodanig zijn dat het onderdeel zou kunnen uitmaken van een programma dat je ook zou kunnen opstellen en uitvoeren.
  1. een hoofdtaakstelling
  2. een primaire taakstelling
  3. een essentiële taakstelling
  4. een uit te voeren taakstelling
  5. een voorwaardelijke taakstelling
  6. een productietaakstelling
Niet gedaan
10. Lees: het artikel “Het schrijven van taakstellingen voor programma’s”.
Niet gedaan
11. Beschrijving van de opdracht : het artikel “Hoe men iemand nuchter kan maken”. Voer voorbeeldprogramma nr. 1 in dit hoofdstuk uit. Doe werkelijk alle stappen ervan zoals ze in het programma staan aangegeven.
Niet gedaan
12. Beschrijving van de opdracht : de inleiding op pagina 2. Voer voorbeeldprogramma nr. 2 in dit hoofdstuk uit. Doe werkelijk alle stappen ervan zoals ze in het programma staan aangegeven.
Niet gedaan
13. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een programma voor het maken van een wandeling. Gebruik daarbij de soorten taakstellingen die je in dit hoofdstuk hebt geleerd.
Niet gedaan
14. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een programma om je voor te bereiden op de komende dag. Maak een overzicht van de stappen die je van plan bent te ondernemen gedurende je werkdag, studie of wat dan ook. Gebruik daarbij de soorten taakstellingen die je in dit hoofdstuk hebt geleerd.
Niet gedaan
15. Lees: het artikel “Het maken van Plannen en taakstellingen”.
Niet gedaan
16. Essay: de inleiding op pagina 2. Wanneer zou er gebruik worden gemaakt van een voorwaardelijke taakstelling?
Niet gedaan
17. Lees: het artikel “Strategische planning”.
Niet gedaan
18. Essay: Wat is Strategische planning?
Niet gedaan
19. Essay: Wat heeft doelstelling te maken met Strategische planning?
Niet gedaan
20. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een voorbeeld van een strategische planning die je zou uitvoeren om het doel te bereiken dat je je hebt gesteld in Praktijkopdracht nr. 4 hierboven.
Niet gedaan
21. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een programma dat zou worden gedaan om de strategische planning te realiseren die je zojuist in Praktijkopdracht nr. 20 hebt opgesteld. Gebruik de materialen die je leest in je boekje en de vaardigheden die je hebt opgedaan bij het doen van de bovenstaande praktijkopdrachten.
Niet gedaan
22. Lees: het artikel “Actieplannen”.
Niet gedaan
23. Essay: Wat is een actieplan?
Niet gedaan
24. Essay: Hoe gebruikt men een actieplan om iets gedaan te krijgen?
Niet gedaan
25. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een actieplan voor de dag dat de strategische planning en het programma zal bevorderen die je hebt geschreven in Praktijkopdrachten nummer 20 & 21 hierboven.
Niet gedaan
26. Lees: het artikel “Stelregels voor het maken van programma's”.
Niet gedaan
27. Essay: Wanneer beschouwt men een programma als een slecht programma?
Niet gedaan
Einde van de Cursus