user warning: Duplicate entry '' for key 'name' query: INSERT INTO users (created) VALUES (1432553129) in /var/www/root/sites/www.volunteerministers.org/web/modules/user/user.module on line 327.

Jouw Cursusoverzicht >>

1. Lees: “Scientology: hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert”
Jouw Volgende Stap »
2. Lees: de inleiding op pagina 2.
Niet gedaan
3. Lees: het artikel “Public Relations”.
Niet gedaan
4. Essay: Wat is Public Relations?
Niet gedaan
5. Lees: het artikel “Het ontbrekende element”.
Niet gedaan
6. Essay: Wat was het ontbrekende element in vroegere studies van public relations?
Niet gedaan
7. Lees: het artikel “Doelgroepen”.
Niet gedaan
8. Essay: Wat is een “doelgroep”?
Niet gedaan
9. Beschrijving van de opdracht : Kijk in je omgeving rond en benoem zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. Doe dit totdat je er zeker van bent dat je op een correcte manier allerlei doelgroepen kunt vaststellen die eventueel met een aparte PR-boodschap zouden moeten worden benaderd.
Niet gedaan
10. Lees: het artikel “Enquêtes en opiniepeilingen”.
Niet gedaan
11. Essay: Hoe kan men bij PR gebruik maken van enquêtes?
Niet gedaan
12. Essay: Hoe tabuleert men een enquête?
Niet gedaan
13. Beschrijving van de opdracht : Kies een specifieke groep of doelgroep in een gebied of binnen een activiteit waarmee je enigszins bekend bent. Houdt een enquête op die groep of die doelgroep om hun realiteit vast te stellen ten aanzien van een bepaald onderwerp.
Niet gedaan
14. Beschrijving van de opdracht : Tabuleer de antwoorden van de enquête die je in de vorige oefening hebt gehouden waarbij je gebruik maakt van de gegevens in dit hoofdstuk over het tabuleren van antwoorden op een enquête
Niet gedaan
15. Lees: het artikel “Hoe je omgaat met geruchten en roddelcampagnes”.
Niet gedaan
16. Essay: Wat is “zwarte propaganda”?
Niet gedaan
17. Essay: Hoe je “zwarte propaganda” de kop indrukt
Niet gedaan
18. Beschrijving van de opdracht : Schrijf een voorbeeld op uit je eigen ervaring, of welke je zelf hebt geobserveerd van de Wet van het Weggelaten Gegeven: WAAR GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR ZIJN, ZAL MEN ZE ZELF VERZINNEN. Geef vervolgens precies aan hoe de persoon of personen waar het om gaat, de situatie zouden kunnen aanpakken door gebruik te maken van de gegevens over PR die je op deze cursus hebt geleerd. Herhaal dit zo vaak als nodig is, totdat je er zeker van bent dat je voorbeelden van de Wet van het Weggelaten Gegeven correct kunt waarnemen en weet hoe je ze met PR-technologie moet aanpakken.
Niet gedaan
19. Lees: het artikel “Het gemakkelijk onderhouden van menselijke relaties”.
Niet gedaan
20. Essay: Waar komen “Goede manieren” op neer?
Niet gedaan
21. Beschrijving van de opdracht : Schrijf in het licht gezien van wat in jouw gebied als juist of acceptabel wordt gezien een aantal plaatselijke gebruiken op waarvan je hebt waargenomen dat ze als juist gedrag worden gezien en die bij iemand zouden moeten worden waargenomen als hij “goede manieren” wil hebben.
Niet gedaan
22. Beschrijving van de opdracht : Ga erop uit en breng “goede manieren” in de praktijk door gewoon de onderstaande punten in acht te nemen: Doe dit net zo lang tot je dat in alle zekerheid kunt.
  1. De belangrijkheid van mensen
  2. De twee-richtings-communicatiecyclus.
  3. De plaatselijke gebruiken die als correct gedrag gelden te respecteren.
Niet gedaan
Einde van de Cursus